Tag: சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை

சிறுநீரக பிரச்சினைகள்

வாழும் { living related} சிறுநீரக நன்கொடையாளர் மதிப்பீடு:

வாழும் { living related} சிறுநீரக நன்கொடையாளர் மதிப்பீடு: சிறுநீரக நன்கொடையாளர்கள் நல்ல நீண்ட கால விளைவுகளை உறுதிப்படுத்த கவனமாக பரிசோதிக்கப்படுகிறார்கள். இது முறையான கண்கணிப்பு மருத்துவ சோதனை மற்றும் உளவியல் கூறு பரிசோதனை உள்ளடக்கியது. சில நேரங்களில் நன்கொடையாளர்ரை சில மாதங்களில் வெற்றிகரமாக பரிசோதிக்கப்படலாம், ஆனால் சில நேரங்களில் செயல்முறை அதிக நேரம் எடுக்கலாம், குறிப்பாக சோதனை முடிவுகள் கூடுதல் சோதனைகள் தேவை என்று சுட்டிக்காட்டினால். சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான வாய்ப்புகளை தவறவிடாமல் இருப்பதற்காக […]

Back To Top