Tag: சிறுநீரகக் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை முறைகள்

சிறுநீரக பிரச்சினைகள்

சிறுநீரகக் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் நிராகரிப்பு!?!

சிறுநீரகக் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சையில் நிராகரிப்பு!?! சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கான அறிகுறி இறுதி-நிலை சிறுநீரக நோய் (ESRD) ஆகும். அதாவது குளோமருலர் வடிகட்டுதல்{glomerular filtration rate}வீதமாக 15ml/min/1.73 m2 க்குக் கீழே இருக்கும் போது அது ESRD ஆகும். ESRD க்கு வழிவகுக்கும் பொதுவான நோய்களில் ரெனோவாஸ்குலர் நோய் (RVD) { ஒன்று அல்லது இரண்டு சிறுநீரகங்களுக்கும் தமனி சுருங்குதல்}, தொற்று, நீரிழிவு நோய் மற்றும் நாள்பட்ட குளோமெருலோனெப்ரிடிஸ்{ chronic glomerulonephritis } மற்றும் […]

சிறுநீரக பிரச்சினைகள்

சிறுநீரகக் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை முறைகள்:

சிறுநீரகக் உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை முறைகள்: சிறுநீரக உறுப்பு மாற்று அறுவை சிகிச்சை ஐ இறுதி நிலை சிறுநீரக நோயால் (ESRD) பதிக்கப்பட்ட நோயாளிக்கு அளிக்கும் சிகிச்சை முறை ஆகும். இது 2 முறையில் செயல்படுத்த படுகிறது. 1,Deceased-Donor என வகைப்படுத்தப்படுகிறது (முன்னர் Cadaver என்று அறியப்பட்டது) அதாவது இறந்தவர் உடலில் இருந்தது சில மனி நேரத்தில் எடுத்து உபயோகிப்பது. 2, Living-donor சிறுநீரக மாற்று உறுப்பு அறுவை சிகிச்சை ஐ மரபணு தொடர்பான related […]

Back To Top